Tõlkebüroo, mille peale võib kindel olla!


+372 5331 6886 ööpäevaringselt
info@wikiworld.ee

Hea klient!

Anname teada, et alates veebruarist meie büroo töötab internetipõhiselt. Kui Teie tellimissoovi olemus nõuab isiklikku kohtumist (nt vajate kinnitatud tõlget paberkandjal jms olukord), siis on võimalik jätta tõlget vajav dokument meie hoone esimesel korrusel asuvasse postkasti, lisades sellele kirja kõigi vajalike andmetega.

 

 

Enne dokumendi postkasti poetamist veenduge palun, et tellimuse tingimused on meiega kokku lepitud ja sobivad Teile. Dokumendi valmimisel on võimalik leppida kokku selle kohaletoimetamises Teie soovitud aadressile. Täpsema info saamiseks palume helistada numbril +372 53316886.

Vabandame võimalike ebamugavuste eest!

Pakume eri raskusastmega tekstide kirjalikku tõlget igas valdkonnas – alates reklaamtekstidest kuni juriidilise dokumentatsioonini välja. Olenevalt teksti iseloomust ja selle edaspidisest kasutamisest pakume ka mitmesuguseid tõlkeliike. Tõlkeliigi valik oleneb nii tekstist kui ka tellija soovist. Lähtudes Teie soovidest, annavad meie tõlkijad tekstile vajaliku stilistilise varjundi ja kasutavad nõutavat terminoloogiat. Seega on meie teenused üsnagi paindlikud: tellimuse täitmine oleneb tellija soovidest ja teksti iseloomust tingitud nõuetest.

Eeldame, et küsimuste tekkimisel võime võtta Teiega ühendust ja kõike vajalikku täpsustada. Mida rohkem on klient valmis koostööks, seda suurem on tõenäosus, et tõlgitud töö vastab tema ootustele. Samuti on meile tähtis teada, kuidas tellija tööga rahule jäi, nii et tagasiside on teretulnud.

Kirjalikku tõlget teevad meie büroos kõrgharidusega tõlkijad, kelle kogemus tõlkimise valdkonnas on üle 3 aasta. Teeme koostööd võõrkeelt emakeelena kõnelejatega, tagamaks tõlke head kvaliteeti.

Teksti korrektuur on trükivigade, ortograafia- ja punktuatsioonivigade, stiilivigade ning teksti tehnilise vormistamisega seotud puuduste parandamine.

Korrektuuri eesmärgid:

  • teha tekst grammaatiliselt, stilistiiselt ja tehniliselt õigeks;
  • anda ühetüüpilistele ja korduvatele elementidele ühtne vorm;
  • kontrollida tabelite, jooniste, märkuste, lehekülgede jms numeratsiooni õigsust;
  • kontrollida, kas tekstis olevad pealkirjad vastavad sisukorras olevatele pealkirjadele ning kas selgitavad märkused ühtivad vastavate sõnadega tekstis;
  • märgistada kõik autori või toimetaja hooletusest tingitud mõistelised, faktilised, stilistilised ja muud vead.

 

Pakume korrektuuri teenust alljärgnevate keelte puhul:

eesti (6,00 EUR/lk)
läti (8,50 EUR/lk)
poola (10,00 EUR/lk)
soome (8,00 EUR/lk)
ukraina (8,50 EUR/lk)
vene (5,50 EUR/lk)

1 lk = 1800 tähemärki koos tühikutega

Järeltõlke puhul toimub töö järgmiselt: esineja esitab oma kõne lähtekeeles osade kaupa – üks kuni viis lauset, olenevalt teksti keerulisuse astmest, seejärel tõlgitakse need laused sihtkeelde. Seejuures on  tõlgil lubatud kasutada tema poolt tehtavaid märkmeid.

Järeltõlge on sobiv tõlkimisviis olukorras, kus üritus ei kesta järjest üle 4 tunni, auditoorium ei ole suur ning on piisavalt aega – tuleb kindlasti arvestada, et niisugusel puhul kestab üritus umbes kaks korda kauem, kuna esineja ja tõlk ei kõnele samaaegselt, vaid vaheldumisi. Samas on järeltõlke eeliseks asjaolu, et see võimaldab kõnelejal pauside ajal mõtteid koguda.

Kui tellite meilt järeltõlke, siis on soovitav, et edastaksite meile võimalikult palju teavet toimuva ürituse kohta – alates temaatikast kuni ettekandmisel kasutatava sõnavarani. On kohustuslik informeerida meid ürituse toimumise kuupäevast, kellaajast ja kohast; info päevakava ning kuulajaskonna ja esinejate arvu kohta on samuti teretulnud. Mida põhjalikum on meile edastatud teave ürituse kohta, seda suurem on tõenäosus, et tõlge õnnestub ja üritusel osalejad jäävad sellega rahule.

Suulise tõlke vajadus võib tekkida mitmesugustel üritustel, kus osalevad eri keeli kõnelevad inimesed. Hetkel on meil pakkuda järeltõlke teenust suundadel:

eesti-inglise-eesti
eesti-portugali-eesti
eesti-vene-eesti
hispaania-eesti-hispaania
inglise-portugali-inglise

Erialaste tekstide tõlge nõuab üldjuhul rohkem aega ja pingutust, seega tuleb arvestada kas pikema tähtaja või kõrgema hinnaga. Te võite alati kvaliteetse tõlke valmimisele kaasa aidata, lisades Teile teadaolevaid termineid või selgitusi – eriti siis, kui Teil on juba välja kujunenud kindel terminoloogia. Kui Teil on selles valdkonnas juba varem valminud tõlkeid ning Te soovite, et ka edaspidised tekstid ühtiksid eelnevatega terminoloogia ja stiili poolest, siis on soovitatav saata näha ka neid.

Reklaamtekstide puhul on eriti oluline, et tellija annaks tõlkijale edasi oma visiooni ja soovid, sel juhul vastab teostatud töö ootustele võimalikult täpselt.

Ilukirjanduslike tekstide tõlge nõuab loomingulist lähenemist, seega eeldatakse nende puhul kas kõrgema hinda või pikemat töö teostamise aega.

Vahel võib juhtuda ka nii, et Teil on vaja saada referatiivset tõlget. Näiteks tekib Teil vajadus kasutada suuremahulist materjali, mis on koostatud võõrkeeles. Referatiivse tõlke põhimõtteks on olulise eraldamine mitteolulisest, võimaldades teksti mõttest aru saada ja andes tellijale töö tulemusena mahuka materjali kokkuvõtte. Kui Te tunnete, et Teil pole tarvis täpset sõnasõnalist tõlget, vaid piisab ka nii-öelda „teksti essentsist“, siis on referatiivne tõlge ilmselt see, mida vajate.