Tõlkebüroo, mille peale võib kindel olla!


+372 5331 6886 ööpäevaringselt
info@wikiworld.ee

Hea klient!

Anname teada, et veebileht on uuendamisel, ja huvi korral helistage palun kogu aktuaalse info saamiseks numbril +372 53316886.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Pakume eri raskusastmega tekstide kirjalikku tõlget igas valdkonnas – alates reklaamtekstidest kuni juriidilise dokumentatsioonini välja. Olenevalt teksti iseloomust ja selle edaspidisest kasutamisest pakume ka mitmesuguseid tõlkeliike. Tõlkeliigi valik oleneb nii tekstist kui ka tellija soovist. Lähtudes Teie soovidest, annavad meie tõlkijad tekstile vajaliku stilistilise varjundi ja kasutavad nõutavat terminoloogiat. Seega on meie teenused üsnagi paindlikud: tellimuse täitmine oleneb tellija soovidest ja teksti iseloomust tingitud nõuetest.

Eeldame, et küsimuste tekkimisel võime võtta Teiega ühendust ja kõike vajalikku täpsustada. Mida rohkem on klient valmis koostööks, seda suurem on tõenäosus, et tõlgitud töö vastab tema ootustele. Samuti on meile tähtis teada, kuidas tellija tööga rahule jäi, nii et tagasiside on teretulnud.

Kirjalikku tõlget teevad meie büroos kõrgharidusega tõlkijad, kelle kogemus tõlkimise valdkonnas on üle 3 aasta. Teeme koostööd võõrkeelt emakeelena kõnelejatega, tagamaks tõlke head kvaliteeti.

Teksti korrektuur on trükivigade, ortograafia- ja punktuatsioonivigade, stiilivigade ning teksti tehnilise vormistamisega seotud puuduste parandamine.

Korrektuuri eesmärgid:

  • teha tekst grammaatiliselt, stilistiiselt ja tehniliselt õigeks;
  • anda ühetüüpilistele ja korduvatele elementidele ühtne vorm;
  • kontrollida tabelite, jooniste, märkuste, lehekülgede jms numeratsiooni õigsust;
  • kontrollida, kas tekstis olevad pealkirjad vastavad sisukorras olevatele pealkirjadele ning kas selgitavad märkused ühtivad vastavate sõnadega tekstis;
  • märgistada kõik autori või toimetaja hooletusest tingitud mõistelised, faktilised, stilistilised ja muud vead.